Odpowiedzi

2010-02-07T19:09:26+01:00
J-cyfra jedności
d-cyfra dziesiątek
s-cyfra setek

j+d+s=19
s-j=1
100*s+10*d+j=99+100*j+10*d+s

s=1+j , j∈(0,8)
j+d+1+j=19
2j+d=18
d=18-2j , j∈(5,9)

j∈(5,8)

100*(1+j)+10*(18-2j)+j=99+100j+10*(18-2j)+1+j
100+101j=100+101j
0=0

j₁=5,d₁=8,s₁=6 =>685
j₂=6,d₂=6,s₂=7 =>766
j₃=7,d₃=4,s₃=8 =>847
j₄=8,d₄=2,s₄=9 =>928

Odp: Szukaną liczbą jest 685 lub 766 lub 847 lub 928
1 3 1