Pytania .
"Pan Tadeusz"
1.Jakie danie zwykle rozpoczynało ucztę w Soplicowie?
2.Który malarz wg Telimeny miał gust Soplicowski?
3.Jakie grzyby są "godłem panieństwa ,bo czerw ich nie zjadła"?
4.Gdzie wg Rejenta szukała grzybów Telimena?
5.Kto był pomysłodawcą urządzenia uczty w zamku?
6.Czyje wywody przerwał Gerwazy nakręcaniem zepsutych zegarków?
7.Kogo ze świętych przedstawiał obrazek podarowany Tadeuszowi przez Zosię po "bitwie"?
8.Z czego sporządzono zupę,zwaną "czarną polewką"?
9.Z jakim hasłem na ustach napadł Gerwazy ze swoimi sprzymierzeńcami na Soplicowo?
10.Gdzie wg własnego doświadczenia
zdobył Hrabia tabór zbójców?
11.Kto uchodził za znawcę gwiazd historii chętnie opowiadał o ciałach niebieskich?
12.Kto w czasie ostatniej uczty postawił
na stolę Zosię ,ubraną w litewski ludowy strój ?

1

Odpowiedzi

2009-10-09T09:29:03+02:00
1. barszcz królewski
2.orłowski
3. krasnolice
4 na drzewie
5.sedzia
6 gerwazy
7?
8 z soczewicy
9.?
10.?
11.fedon
12.generał kniaziewicz
4 3 4