Dlaczego pan bóg zesłał plagi na egipt.?
Jakie plagi bóg zesłał na Egipt?
Przed czym uchroniła Izraelitów krew baranka.?
Czego zapowiedzią byłoprzejście przez morze czerwone.?
Jaki sakrament uwalnia nas od grzechu pierworodnego.?
Dlaczego manna jest figurą Eucharystii.?
Dlaczego woda ze skały jest figurą łaski Bozej.?

1

Odpowiedzi

2010-02-07T19:01:34+01:00
Bóg zesłał plagi na Egipt, bo faraon nie chciał uwolnić Izraelitów;
krew baranka uchroniła wszystkie pierworodne dzieci przed śmiercią;
od grzechu pierworodnego uwalnia chrzest;
manna jest pokarmem danym dla ludzi przez Boga, Eucharystia podobnie, gdyż Jezus poświęcił swoje ciało za grzeszników i sam wypowiedział słowa : bierzcie i jedzcie, to ciało moje;
woda została dana ludziom przez Boga, gdy ci byli spragnieni na pustyni, dlatego mówimy tu o łasce;
16 3 16