Odpowiedzi

2010-02-07T18:58:53+01:00
Demokracja to ustrój państwa, który swoje początki ma aż w starożytności. Nawet ówcześni ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że podstawą dobrze prosperującego państwa jest zadowolony i niebuntujący się lud. Dlatego też i z wielu jeszcze innych przyczyn, o których będziemy mówić w tym tekście, wprowadzono DEMOKRACJĘ (od greckiego słowa "demos" czyli lud i "kratos" czyli władza). Rządy demokratyczne to rządy wolnego i równego pod względem prawa ludu, który sam wybiera reprezentującego go osoby, sprawujące poszczególne urzędy w państwie przez określony czas.
1 1 1
2010-02-07T20:17:05+01:00
Demokracja- nazwa pochodzi od greckiego słowa demos- władza i cratos- lud, czyli władza ludu. Demokracja jest to ustrój polityczny, w którym każdy ma wpływ na losy państwa, ale także trudno jest dojść do porozumienia, gdyż mniejszość musi podporządkować się większości. Przez to występują czasami kłótnie polityczne.
Początki demokracji sięgają starożytne Ateny, gdzie demokracja została wymyślona. Póżniej demokracja rozwijała się w starożytnym Rzymie,w Anglii w XIII wieku, jak również w Polsce (demokracja szlachecka na przełomie XVI/XVII wieku), we Francji w XVIII wieku. Po czym dotarła do Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku. Kolonie angielskie w Ameryce, zjednoczone w walce o niepodległość z angielską monarchią, utworzyły nowe federacyjne państwo- Stany Zjednoczone. Bojąc się, że tak wielkie państwo nie będzie trwałe Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych pozostawili większość władzy w rękach ludu (poszczegolnych stanów czyli dawnych kolonii). Władze federalne, czyli centralne, miały zajmować się tylko tym co niezbędne. Ich zadania i uprawnienia zostały zapisane w konstytucji. Wprowadzono zasadę rtójpodziału władz, zgodnie z którą władza ustawodawcza maiła zajmować się stanowieniem prawa, władza wykonawcza rzeczywistym rządzeniem, a sądy miały pozostać niezależnym arbitrem, który rozstrzyga wszelkie spory. Z czasem sąd najwyższy zaczął pełnić jeszcze jedną funkcję: sprawdzał, czy akty władzy ustawodawczej nie są sprzeczne z konstytucją. Do uchwalonej w 1787 roku konstytucji dołączono rok później dziesięć poprawek, w których zapisano fundamentalne prawa przynależne amerykańskim obywatelom ustroju demokratycznego.To jest właśnie początek demokracji w Stanach Zjednoczonych.
2 4 2