1. Oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
a) x= 3
b)x= 0,25
c)x= -3
d)x=-0,5
2.Jaka jest wartość wyrażenia 3x²+2x-1dla
a)x=2
b)x-2
c)x=10
d)x=-1,5
3.Oblicz wartość wyrażena 5x²-y dla:
a)x=3,y=2
b)x=5,y=-3
c)x=0,5,y=⅓
d)x=-¼,y=⅕
e)x=0,y=-12
f)x=-2,y=20
4.Oblicz wartości wyrażeń dla x=2:
a) 1410x(x-2)
b)2x(x-1)+2


Proszę o 0bliczenia

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:58:04+01:00
1. Oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
a) x= 3
2 x 3 + 5 = 11

b)x= 0,25
2 x 0,25 + 5 = 5,5

c)x= -3
2 x -3 + 5 = -1

d)x=-0,5
2 x -0,5 + 5 = 4

2.Jaka jest wartość wyrażenia 3x²+2x-1 dla

a)x=2
3 x 2² + 2 x 2 - 1 = 12 + 4 - 1 = 15

b)x-2
3 x -2² + 2 x -2 - 1 = 12 - 4 - 1 = 7

c)x=10
3 x 10² + 2 x 10 - 1 = 300 + 20 - 1 = 319

d)x=-1,5
3 x (-1,5)² + 2 x (-1,5) - 1 = 6,75 - 3 - 1 = 2,75

3.Oblicz wartość wyrażena 5x²-y dla:
a)x=3,y=2
5 x 3² - 2 = 45 -2 = 43

b)x=5,y=-3
5 x 5² -(-3) = 125 + 3 = 128

c)x=0,5,y=⅓
5 x (0,5)² - 1/3 = 1,25 -1/3 = 1,25 - 0,33 = 0,92

d)x=-¼,y=1
5 x (-1/4)² -1 = 5/16 -1 = -11/16
e)x=0,y=-12
5 x 0² - (-12) = 12

f)x=-2,y=20
5 x (-2)² - 20 = 0

4.Oblicz wartości wyrażeń dla x=2:
a) 1410x(x-2)
1410 x 2 (2-2) = 0

b)2x(x-1)+2
2 x 2 (2-1) +2 = 4 x 1 + 2 = 6
53 4 53
2010-02-07T19:10:42+01:00
1.
a) x= 3 = 6 + 5= 11
b)x= 0,25 = 0,5+5=5,5
c)x= -3 = -6+5= -1
d)x=-0,5 = -1+5=4

2.
a)x=2 = 12+4-1=15
b)x-2 = 12-4-1=7
c)x=10 = 300+20-1=319
d)x=-1,5 = 6,75 -3-1=2,75

3.Oblicz wartość wyrażena 5x²-y dla:
a)x=3,y=2 = 45-2=43
b)x=5,y=-3 = 125+3=128
c)x=0,5,y=⅓ =1 i 1/4 - 1/3 = 9/12
d)x=-¼,y=⅕ = 0,3125 - 0,2 = 0,1125
e)x=0,y=-12 = -12
f)x=-2,y=20 = 20-20=0


4.Oblicz wartości wyrażeń dla x=2:
a) 1410x(x-2) = 2820* 0= 0
b)2x(x-1)+2 = 4 *1 +2= 6
45 2 45
2010-02-07T19:38:21+01:00
1)
a)2*3+5=6+5=11
b)2*0.25+5=0.5+5=5.5
c)2*(-3)+5=-6+5=-1
d)2*(-0.5)+5=-1+5=4
2)
a)3*2²+2*2-1=6²+4-1=36+3=39
b)3*(-2)² +2*(-2)-1=-6²-4-1=36-5=31
c)3*10²+2*10-1=30²+20-1=900+19=919
d)3*(-1.5)²+2*(-1.5)-1=4.5²-3-1=20.25-4=16.25
3)
a)5*3²-2=15²-2=225-2=223
b)5*5²-(-3)=25²+3=625+3=628
c)5*0.5²-⅓=2.5²-⅓=6.25-⅓=6¼-⅓=6³/₁₂-⁴/₁₂=5¹⁵/₁₂-⁴/₁₂=5¹¹/₁₂
e)5*0²-(-12)=0+12=12
f)5*(-2)²-20=-10²-20=100-20=80
4)
a)1410*2(2-2)=2820(0)=0
b)2*2(2-1)+2=4(1)+2=4+2=6
*-to mnożenie
wybacz,ze nie zrobilem tego d ale nie umialem,mam nadzieje ze reszta jest dobrze:)
23 4 23