1.
do podanego zdania dopisz po trzy różne rodzaje zdań współrzędnych i podrzędnych. pamiętaj o przecinkach.
ANIA POSZŁA DO SKLEPU.

2
przeprowadź analizę składniową podanych wypowiedzeń wielokrotnie złożonych (podziel na segmenty i ponumeruj, zrób wykresy i podaj rodzaje wypowiedzeń składowych)
- NIEKTÓRE ZWIERZĘTA NIE RUSZAJĄ SIĘ Z MIEJSCA, BY STRZEC SWOJEGO TERYTORIUM, INNE DLATEGO, ŻE NA ZEWNĄTRZ CZYHAJĄ KRWIOŻERCZY SĄSIEDZI.

- ZŁUDNE PRZEKONANIE O PRACOWITOŚCI MRÓWEK I PSZCZÓŁ, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI POŚWIĘCAJĄ KRZĄTANINIE TYLKO JEDNA PIATA DNIA, WYNIKA Z TEGO, ŻE PRZEDMIOTEM OBSERWACJI BYŁA DO TEJ PORY ZAWSZE RUCHLIWA KOLONIA A NIE POJEDYNCZY OSOBNIK


Przekształć podane zdanie na zdanie pojedyńcze , na dwa zdania złożone zbudowane według schematów:
1a 1b
2 ---> zd. przyd.

1
2 -->zd przyd.

oto zdanie:
ZAPYTANY PRZECHODZIEŃ WSKAZAŁ NAM DROGĘ PROWADZĄCĄ DO CENTRUM MIASTA

BARDZO PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE TEGO...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T21:19:42+01:00
1.
ANIA POSZŁA DO SKLEPU.
Ania poszła do sklepu i zrobiła zakupy.(wspól łączne)
Ania poszła do sklepu, ale nic nie kupiła.( współ przeciwstawne)
Ania poszła do sklepu, więc kupiła chleb i mleko. (wspólrz wynikowe)
Ania poszła do sklepu, ponieważ miała zrobić zakupy. ( podrzędne okolicznikowe celu)
Ania poszła do sklepu, który był blisko domu.( podrzędne przydawkowe)
Ania poszła do sklepu, gdzie zawsze był świerzy towar. ( okolicznikowe miejsca)

2.

- NIEKTÓRE ZWIERZĘTA NIE RUSZAJĄ SIĘ Z MIEJSCA( 1)zd. główne
, BY STRZEC SWOJEGO TERYTORIUM(2)podrzędne okolicz. celu
, INNE DLATEGO( 3),podrzedne
ŻE NA ZEWNĄTRZ CZYHAJĄ KRWIOŻERCZY SĄSIEDZI.(4)podrzędne okolicznikowe przyczyny

- ZŁUDNE PRZEKONANIE O PRACOWITOŚCI MRÓWEK I PSZCZÓŁ(1a)
, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI POŚWIĘCAJĄ KRZĄTANINIE TYLKO JEDNA PIATA DNIA(2), WYNIKA Z TEGO(1b)
, ŻE PRZEDMIOTEM OBSERWACJI BYŁA DO TEJ PORY ZAWSZE RUCHLIWA KOLONIA(3) A NIE POJEDYNCZY OSOBNIK(4)
1a zd.główne
2 zd.podrz.przydawkowe do 1a
1b zd.główne
3 zd, podrzędne dopełnieniowe do 1b
4 zd współrzędne do 3

3.Przekształć podane zdanie na zdanie pojedyńcze , na dwa zdania złożone zbudowane według schematów:
1a 1b
2 ---> zd. przyd. Przechodzień, którego zapytałam, wskazał nam drogę do centrum miasta.

1
2 -->zd przyd. Zapytany przechodzień wskazał nam drogę, która prowadziła do centrum miasta.


3 2 3