Witam
dostalem taka prace domowa
1.do dat dopisz wydarzenua
1717r
1732
1740
1764
1765
1768
1772
1773
1788
1791
1792
1793
1794
1795
i jeszcze drugie polecenie
2.wymien pruby ratowania rzeczypospolitej
-oswiatowe
-dzialalnosc ustawowawcza sejmu 4letnieog
- dzialalnosc krola Stanislawa augusta poniatowskiego

POMORZCIE BO TO NA JUTRO !!!
PROSZE

3

Odpowiedzi

2010-02-07T19:27:19+01:00
1717r-sejm niemy
1732-traktat trzech czarnych orłów
1740-założenie Colegium Nobilum przez Stanisława Konarskiego
1764-wstąpienie na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego
1765-Założenie Szkoły Rycerskiej w Warszawie
1768-konfederacja barska
1772-pierwszy rozbiór Polski
1773-uchwalenie KEN-u
1788-początek obrad sejmu czteroletniego
1791-uchwalenie konstytucji 3-go maja
1792-konfederacja targowicka
1793-drugi rozbiór Polski
1794-powstanie kościuszkowskie(bitwa pod Racławicami, Szczekocinamii Maciejowicami)
1795-trzeci rozbiór Polski


Reforma monetarna, założenie KEN-u oraz Szkoły Rycerskiej.
Na Sejmie Wielkim uchwalono konstytucje prawa o miastach zmiana ustroju Polski na monarchię konstytucyjną, podział władzy, zniesiono liberum veto oraz zakazano tworzenia konfederacji, wprowadzenie dynastii. Król organizował tak zwane obiady czwartkowe. Miał mecenat władcy

2010-02-07T19:36:00+01:00
1.do dat dopisz wydarzenua
1717r- Sejm Niemy
1732- poczatek wydawania polskiego zbioru praw Valumina legum
1740- konflikt austryjacko pruski o śląsk
1764- elekcja stanislawa augusta
1765- zalozenie szkoly rycerskiej w warszawie
1768- konfederacja barska
1772- I rozbior polski
1773- sejm rozbiorowy
1788- Sejm Wielki (1788 - 1792)
1791- konstytucja 3 maja
1792- obalenie ludwika XVI
1793- 2 rozbior polski
1794- powstanie kosciuszkowskie
1795- 3 rozbior polski
2010-02-07T19:36:17+01:00
Sorki, ze daty nie poklei, i rozwiąże Ci te co umiem:)
1.1768- konfederacja barska
1740-Collegium Nobilium
1717-Sejm Niemy
1732-Dymitriada
1764-Reformy Sejmu Konwokacyjnego
1765-Założenie przez Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Rycerskiej
1768-Konfederacja Barska
1772-I rozbiór Rzeczypospolitej
1773-Obrady Sejmu Rozbiorowego
1788-Obrady Sejmu Czteroletniego
1791-Konstytucja 3 Maja
1792-Wojna Polsko-Rosyjska
1793-Podpisanie Traktatu Rozbiorowego
1794-Powstanie Wielkopolski
1795-III Rozbiór Rzeczypospolitej