Tłumaczenie słówek nieregularnych:
lie
light
lose
make
mean
meet
pay
put
read
rewrite
ride
ring
rise
run
say
see
sell
send
set
shake
shine
shoot
show
shut
sing
sink
sit
sleep
smell
spake
speed
spin
spread
stand
steal
stick
swim
take
teach
tell
think
throw
understand
wake
wear
win
write

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T19:11:31+01:00
Lie - leżeć
light - świecić
lose - tracić, gubić
make - robić
mean - znaczyć
meet - spotykać
pay - płacić
put - kłaść
read - czytać
rewrite - przepisać
ride - jechać
ring - dzwonić
rise - świecić
run - biec
say - mówić
see - widzieć
sell - sprzedawać
send - wysyłać
set - ustawiać
shake - trząść
shine - świecić
shoot - strzelac
show - pokazywać
shut - zamykać
sing - śpiewać
sink - tonąć
sit - siedzieć
sleep - spać
smell - pachnieć
spike - mówić
speed - pędzić
spin - kręcić
spread - rozciągać się
stand - wstać
steal - kraść
stick - zalepiać
swim - pływać
take - wziąć
teach - uczyć
tell - opowiadać
think - mysleć
throw - rzucać
understand - rozumieć
wake - budzić
wear - nosić
win - wygrywać
write - pisać
2010-02-07T19:13:06+01:00
Lie -leżeć
light-zapalac sie
lose - gubic
make - robic
mean - znaczyc
meet - spotykac sie
pay - placic
put - klasc
read - czytac
rewrite - napisac na nowo
ride - jechac
ring - dzwonic
rise - wzrastac , wshcodzic
run - biegac
say - powiedziec
see - widzec
sell - sprzedawac
send - wysylac
set - umiescic
shake - trzasc
shine - swiecic
shoot - strzelac
show - pokazywac
shut - zamykac
sing - spiewac
sink - zlew /
sit - siedziec
sleep - spac
smell - pachniec
spake - predkosc
speed - szybkosc
spin - obrot
spread - rozprzestrzenianie
stand - stac
steal - krasc
stick - patyk
swim - plywac
take - brac
teach - nauczac
tell - mowic
think - myslec
throw - rzucac
understand - rozmuiec
wake - budzic sie
wear - nosic
win - wygrywac
write - pisac
2010-02-07T19:30:12+01:00
Lie - leżec lub kłamać
light- jasny
lose - stracić
make - robić, zrobić
mean - oznaczac, znaczyć
meet -spotykać
pay - płacić
put - rzucac, klasc, nalozyc
read - czytac
rewrite - przepisywac
ride - jechac
ring - dzwonic
rise - uniesc , unosic
run - biec
say - mowic
see - zobaczyc widziec
sell - sprzedawac
send - wysylac
set - umieszczac
shake - trzasc
shine- swieci, zapalac
shoot - strzelac
show - pokazywac
shut -zamykac
sing -spiewac
sink - zatanac
sit - siedziec
sleep - spac
smell - pachnac
speake - mowic
speed -pedzic
spin - krecic
spread- rozciagac sie
stand - zostac
steal - krasc
stick - wbijac, nabic
swim - plywac
take - wziac, brac
teach - uczyc
tell - mowic
think - myslec
throw - rzucac
understand -rozumiec
wake - budzic
wear - ubierac
win - wygrac
write - pisac