Odpowiedzi

2009-10-08T21:19:46+02:00
DYFUZJA
samorzutne przemieszczanie się cząsteczek substancji zgodne z gradientem stężeń, tzn. z miejsca, gdzie występuje ona w większym stężeniu, do miejsca, gdzie jest jej mniej (np. dyfuzja cząsteczek sacharozy w wodzie). Szczególną postacią dyfuzji jest osmoza - przenikanie przez błonę półprzepuszczalną cząsteczek wody (ogólnie: rozpuszczalnika). osmoza, plazmoliza. Można także mówić o dyfuzji wspomaganej (ułatwianej) gdy przez błonę półprzepuszczalną transportowane są cząsteczki substancji, które normalnie przez nią nie przechodzą (np. fruktoza) lub jony (np. K+, Cl-) z udziałem przenośników błonowych. Transport ten odbywa się zgodnie z gradientem stężeń. aktywny transport. Dyfuzja jest spowodowana ruchami termicznymi cząsteczek.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T21:20:27+02:00
Dyfuzja
Dyfuzja polega na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek i atomów różnych substancji. Zachodzi ona pod wpływem ruchów cieplnych.