Trzeba mi rozwiązać 4 zadania z chemi .
Nie są może trudne ale ja chemii nie moge. Daje dużo ptk i oczekuje jak lajlepszej odpowiedzi. Odpowiedzi niepełne albo źle napisane zgłaszam jako span.

ZAD 1.

Napisz reakcje hydrolizy poniższych estrów :

a)BUTANIAN ETYLU
b)PROPANIAN PENTYLU
c)PROPANIAN BUTYLU

ZAD 2.

Napisz równania reakcji spalania całkowitego :

a)ETANIAN ETYLU
b)STEARYNIAN BUTYLU
c)METANIAN METYLU
d)STEARYNIAN PROPYLU
e)BUTANIAN METYLU
f)OLEINIAN PENTYLU

ZAD 3.

Dwa estry i jeden kwas organiczny mają taki sam wzór sumaryczny C3H6O2.
Napisz wzory strukturalne tych związków i podaj ich nazwy.

ZAD 4.

Zaproponuj wzory półstrukturalne i nazwy wszystkich estrów oraz kwasu karboksylowego wiedząc że w skład ich cząsteczek wchodzi 6 atomów węgla , 12 atomów wodoru i 2 atomy tlenu.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T19:09:46+01:00
1. a) C3H7COOC2H5 + H2O = C3H7COOH + C2H5OH
b) CH3COOC5H11 + H2O = CH3COOH + C5H11OH
c) C2H5COOC4H9 + H2O = C2H5COOH + C4H9OH

2. a) etanianu etylu
CH₃COOC₂H₅ + 5 O₂ → 4 CO₂ + 4 H₂O

b)stearynianu butylu
C₁₇H₃₅COOC₄H₉ + 32 O₂ → 22 CO₂ + 22 H₂O

c)metanianu metylu
HCOOCH₃ + 2 O₂ → 2 CO₂ + 2 H₂O

d)stearynianu propylu
2 C₁₇H₃₅COOC₃H₇ + 61 O₂ → 42 CO₂ + 42 H₂O

e)butanianu metylu
2 C₃H₇COOCH₃ +13 O₂ → 10 CO₂ + 10 H₂O

f)oleinianu pentylu
C₁₇H₃₃COOC₅H₁₁ + 33 O₂ → 23 CO₂ + 22 H₂O

3. nie wiem jak narysować tu, ale napisze wzory grupowe i nazwy:
CH₃-CH₂-COOH - kwas propanowy
CH₃-COO-CH₃ - etanian metylu
HCOO-CH₂-CH₃ - mrówczan etylu

4. 1. CH3-CH2-CH2-CH2-CO-O-CH3
2. CH3-CH2-CH2-CO-O-CH2-CH3
3. CH3-CH2-CO-O-CH2-CH2-CH3
4. CH3-CO-O-CH2-CH2-CH2-CH3
5. H-CO-O-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
6. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-OH

C4H9-CO-O-CH3 PENTANIAN METYLU
C3H7-CO-O-C2H5 MAŚLAN ETYLU
C2H5-CO-O-C3H7 PROPIONIAN PROPYLU
CH3-CO-O-C4H9 OCTAN BUTYLU
H-CO-O-C5H11 MRÓWCZAN PENTYLU
C5H11COOH KWAS HEKSANOWY

Licze na naj ...; p Dobrze napisz prov
14 3 14
2010-02-07T19:21:00+01:00
I.
BUTANIAN ETYLU
C3H7COOC2H5 + H2O = C3H7COOH + C2H5OH
PROPANIAN PENTYLU
CH3COOC5H11 + H2O = CH3COOH + C5H11OH
PROPANIAN BUTYLU
C2H5COOC4H9 + H2O = C2H5COOH + C4H9OH
II.
etanianu etylu
CH₃COOC₂H₅ + 5 O₂ → 4 CO₂ + 4 H₂O
stearynianu butylu
C₁₇H₃₅COOC₄H₉ + 32 O₂ → 22 CO₂ + 22 H₂O
metanianu metylu
HCOOCH₃ + 2 O₂ → 2 CO₂ + 2 H₂O
stearynianu propylu
2 C₁₇H₃₅COOC₃H₇ + 61 O₂ → 42 CO₂ + 42 H₂O
butanianu metylu
2 C₃H₇COOCH₃ +13 O₂ → 10 CO₂ + 10 H₂O
oleinianu pentylu
C₁₇H₃₃COOC₅H₁₁ + 33 O₂ → 23 CO₂ + 22 H₂O
III.
półstrukturalne:
H2-COO-C2H5 CH3-COO-CH3
strukturalne:
CH3---C==O
/
O
/
CH3
lub:
H-C=O
/
H--C--H
/
H--C--H
/
H
nom i to są:
CH₃-COO-CH₃ - etanian metylu
HCOO-CH₂-CH₃ - mrówczan etylu
CH₃-CH₂-COOH - kwas propanowy
IV.
1. CH3-CH2-CH2-CH2-CO-O-CH3
2. CH3-CH2-CH2-CO-O-CH2-CH3
3. CH3-CH2-CO-O-CH2-CH2-CH3
4. CH3-CO-O-CH2-CH2-CH2-CH3
5. H-CO-O-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
6. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-OH

C4H9-CO-O-CH3 Pentanian metylu
C3H7-CO-O-C2H5 Maślan etylu
C2H5-CO-O-C3H7 Propionian propylu
CH3-CO-O-C4H9 octan butylu
H-CO-O-C5H11 Mrówczan pentylu
C5H11COOH Kwas heksanowy

pozdrawiam:)
9 3 9