Odpowiedzi

2010-02-07T19:19:44+01:00

2NaOH + CuSO₄ → Cu(OH)₂↓ + Na₂SO₄
3 5 3
2010-02-07T19:19:50+01:00
Wodorotlenek miedzi - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków o wzorze Cu(OH)2.
Wodorotlenek miedzi można otrzymać w reakcji wodorotlenku sodu z siarczanem miedzi:
2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
W reakcji wytrąca się nierozpuszczalny wodorotlenek miedzi.

2 4 2
2010-02-07T19:20:43+01:00
CuCl ₂ + 2 NaOH -> Cu(OH) ₂ +2NaCl
4 3 4