Prosze o pomoc

1) Rozwiąż nierówność
2(5z-1) 2(3z+1) 4z-5
------- - ------- - --- ≥ 0
3 2 6
przedstaw rozwiązanie nierówności na osi liczboowej i zapisz je w postaci przedziału liczbowego. podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.

2) Zbiór liczb spełniających poniższy warunek zapisz w postaci przedziału liczbowego i przedstaw go na osi liczbowej:
a) x≥-5
b)x< 2/3 (dwie trzecie)
c)-3,5< x≤8

3)Rozwiąż nierówność:
a)3(2x-3)<4(4x-1)-10
b)√2x≥√-x
c)
3(y+1) 2 5(y-1)
------- - --- y< --- -1
2 3 6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T23:13:09+01:00
1)
2(5z-1) 2(3z+1) 4z-5
-------- - -------- - ----- ≥0 / ×6
3 2 6
2[2(5z-1)]- 3[2(3z+1)]-(4z-5)≥0
4(5z-1)-6(3z+1)-4z+5≥0
20z-4-18z-6-4z+5≥0
-2z-5≥0
-2z≥5
z≤-2½
←---------
-----------|---------|-------------------------->
-2½ 0
z∈(-∞;-2½>
2)jestem w stanie podac tylko przedzialy
a. x∈<-5;∞)
b. x∈(-∞;⅔)
c.x∈(-3,5;8>
3)
a. 6x-9<16x-4-10
6x-9<16x-14
-10x<-5
x>½
b.nie wiem
c.×6
9(y+1)-2y<5(y-1)
9y+9-2y<5y-5
2y<-14
y<-7