Oblicz prędkość lodołamacza o masie 150t poruszającego się z szybkością 36km/h jeżeli zaczyna on pchać przed sobą góre lodową o masie 3000t przyjmij że góra lodowa spoczywała na początku.


Potrzebuje pilnie na jutro :)

Z góry dziękuje ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-07T19:24:15+01:00
P₁-pęd początkowy
p₂-pęd końcowy
m₁-masa lodołamacza
m₂-masa góry lodowej
v₀-prędkość początkowa góry lodowej
v₁-prędkość początkowa lodołamacza
v₂-prędkość końcowa lodołamacza

v₀=0
v₁=36km/h
m₁=150t
m₂=3000t

zasada zachowania pędu
p₁=p₂
m₁*v₁+m₂*v₀=m₁*v₂+m₂*v₂
m₁*v₁=v₂*(m₁+m₂)
v₂=m₁*v₁/(m₁+m₂)
v₂=150*36/(150+3000) [km/h]
v₂=1,71km/h

Odp: Prędkość z jaką lodołamacz pchał górę lodową wynosi 1,71km/h