1. napisz równanie symetralnej odcinka, którego końcami są punkty przecięcia prostej o równaniu o równaniu x+2y+4+=0 z osiami układu współrzędnych.

2. Punkty A=( 1,2) B=(-1,-1) C=(5,2) są wierzchołkami trójkąta. Napisz równanie prostej zawierającej wysokość tego trójkąta poprowadzoną z wierzchołka A.

3. Sprawdź czy proste o równaniach 6x-y-2=0 , 2x-y+4=0 , x+y=0 przecinają się w jednym punkcie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T09:45:59+01:00
Zadania w załącznikach
ogólny wzór na proste prostopadłe to
y=ax+b a prostopadła to y= 1/a *x +c