wymienię w prawidłowej kolejności narządy budujące przewód pokarmowy
- wymienię gruczoły współpracujące z przewodem pokarmowym oraz określę ich rolę i miejsce działania ich wydzielin
- przyporządkuję witaminom ich biologiczną rolę
- wyjaśnię co to jest aminokwas egzogenny i endogenny
-wymienię 2 cechy budowy kosmków jelitowych umożliwiające im wchłanianie strawionych składników pokarmu
-wymienię przystosowania żołądka do pełnionych funkcji
- przedstawię schematycznie proces trawienia skrobi i białka wykorzystując nazwy odpowiednich enzymów
- wyjaśnię, dlaczego wchłanianie glukozy w jelitach zachodzi na zasadzie transportu aktywnego
- wymienię 5 funkcji wątroby
- wymienię rolę poszczególnych typów zębów i zaznaczę ich położenie na rysunku
- określę liczbę poszczególnych typów zębów u człowieka
- obliczę jakie jest zapotrzebowanie człowieka na białko (przykład poniżej)
- wskażę po 4 zalety i wady diety wegetariańskiej
- podam 3 możliwe przyczyny rozwoju nadwagi/otyłości

Przykład obliczenia zapotrzebowania człowieka na białko:
Jeśli przyjąć, że na dobę potrzebujemy 1g białka na kg masy ciała, to człowiek ważący np.48kg potrzebuje 48 g białka/dobę.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T17:04:56+01:00
1) jama ustna
gardło
przełyk
żołądek
jelito cienkie
jelito grube
2) trzustka - enzymy trawienne
wątroba
ślinianki
gruczoły żołądkowe
gruczoły dwunastnicze
3) witaminy dzielimy na rozpuszczalne w wodzie( C ,B ) i w tłuszczach( A , D , E , K )

A - ( retinol ) odpowiedzialna za prawidłowe widzenie.Niedobor - kurza ślepota
D - Reguluje gospodarkę wapniowo - fosforanową . Niedobor - krzywica
E -odpowiednie funkcjonowanie tkanki mieśniowej , odpowiada za płodnść i zapobiega poronieniom , nazywana witaminą życia.
K - Odpowiedzialna za prawidlowe krzepnięcie krwi.

C - odpowiedzialna za wzrost odporności organizmu.Niedobór powoduje szkorbut.
B ( grupa witamin wsrod ktorych wyrozniamy witamine : B1 , B2 , B6 , B12)
B1 - bierze udział w metabolizmie tłuszczow węglowodanwo niedobóg choroba Beri Beri
B2 - czynnik pobudzający wzrost , od niej też jest uzależniona odporność organizmu
B6-przemiana aminokwasów
B12 - bierze udział w procesach tworzących krew , jej niedobór może doprowadzić w organizmie do poważnych i groźnych w konsekwencji przemian

3) Aminokwas egzogenny - grupa aminokwasów , których synteza nie może przebiegać w organizmie ludzkim , dlatego też musza byc dostarczane w pożywieniu . Jeżeli człowiek je pokarmy które zawierają mało aminokwasów może mieć zaburzenia chorobowe
Endogenny - organizm zwierzęcy może syntetyzować samodzielnie

4) Kosmki jelitowe - ma od 0,3 do 1,5 mm długości , zawieraja sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych , które umozliwiają wchlanianie składnikow pokarmowych.

5) Przystosowania żołądka do pełnionych funkcji -częśc przewodu pokarmowego która bierze udział w trawieniu bialek . Wydziela Kwas solny ( HCL ) który uaktywnia enzymy trawienne oraz zabija drobnoustroje.
Błona śluzowa żołądka zawiera gruczoly ,które posiadaja nastepujące komórki :
-główne - wydzielające enzym pepsynę, a dokładniej pepsynogen trawiący białko
-śluzowe - wydzielające śluz, który chroni komórki okładzinowe
-okładzinowe - wydzielające kwas solny
7)
wyjaśnię, dlaczego wchłanianie glukozy w jelitach zachodzi na zasadzie transportu aktywnego , sory ale nie mam sily

8 ) Funkcje wątroby
-zachowywanie we krwi odpowiedniego poziomu cukru;
-produkcja żółci
-metabolizm węglowodanów
-neutralizowanie i usuwanie trucizn
-generowanie ciepła
-syntetyzowanie białek osocza;
9)Rola poszczególnych typów zebow
siekacze - odgryzanie
kły - rozszarpywanie
przedtrzonowce i trzonowce - mielenie lub żucie pokarmu ;)
10)Mamy 3 grupy
siekacze
przedtrzonowce
trzonowce
11)Przyczyny rozwoju otyłosci
- uwarunkowania genetyczne
- choroby ogólnoustrojowe
- nadmierne spozywanie weglowodanow
12) czlowiek 80 kg - 80g/na dobe
1 5 1