1- wymienię w prawidłowej kolejności narządy budujące przewód pokarmowy
2- wymienię gruczoły współpracujące z przewodem pokarmowym oraz określę ich rolę i miejsce działania ich wydzielin
3- przyporządkuję witaminom ich biologiczną rolę
4- wyjaśnię co to jest aminokwas egzogenny i endogenny
5-wymienię 2 cechy budowy kosmków jelitowych umożliwiające im wchłanianie strawionych składników pokarmu
6-wymienię przystosowania żołądka do pełnionych funkcji
7- przedstawię schematycznie proces trawienia skrobi i białka wykorzystując nazwy odpowiednich enzymów
8- wyjaśnię, dlaczego wchłanianie glukozy w jelitach zachodzi na zasadzie transportu aktywnego
9- wymienię 5 funkcji wątroby
10- wymienię rolę poszczególnych typów zębów i zaznaczę ich położenie na rysunku
11- określę liczbę poszczególnych typów zębów u człowieka
12- wskażę po 4 zalety i wady diety wegetariańskiej
13- podam 3 możliwe przyczyny rozwoju nadwagi/otyłości

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:30:15+01:00
1)-jama ustna
- gardło
-przełyk
-żołądek
-jelito cienkie
-jelito grube
2)trzy pary ślinianek wytwarzających ślinę
-wątroba, w ktorej powstaje żółć
-trzystka produkująca enzymy trwienne
3)Witamina A- udział w procesie widzenia,funcjonowanie skóry, wzrost
Witamina D3- reguluje ilosc wapnia i fosforu w organizmie, odpowiada za prawidłową budowę kości
E-- prawidłowa praca mięśni, układu nerwowego,
K- krzepnięcie krwi
B6- przemiana białek, odporność oprganizmu
B9-pobudza wytwarzanie krwinek czerwonych, funkcjonowanie układu nerwowego
B12 -pobudza wytwarzanie krwinek czerwonych
C- zwieksza odporność, bakteribojcza
H- zdrowie skóry, przemiana aminokwasow i cukrów
PP-działanie układu pokarmowego
4)Aminokwasy egzogenne , nazywane też aminokwasami niezbędnymi - jest to grupa aminokwasów, które nie mogą być syntetyzowane w organizmie zwierzęcym
Aminokwasy endogenne - to aminokwasy, które organizm zwierzęcy może syntetyzować samodzielnie
nie mam wiecej czasu