Odpowiedzi

2010-02-07T19:44:09+01:00
Ciepło właściwe jest współczynnikiem określającym skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Jest ono ściśle związane ze wzorem na ilość energii cieplnej potrzebnej do ogrzania / ochłodzenia ciała.
Wzór na ciepło właściwe jest prostym przekształceniem wzoru na tę energię:

Oczywiście jednostkę ciepła właściwego możemy znaleźć dzieląc jednostkę ciepła (dżul) przez jednostkę masy (kg) i temperatury (K). Czyli

Lub można użyć postaci przekształconej do jednostek podstawowych:

Ciepło właściwe jest zależne od substancji i od jej stanu skupienia.
2010-02-07T19:46:29+01:00
Energię cieplną potrzebną do ogrzania lub ochłodzenia danego ciała.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:10:43+01:00
Ciepłem właściwym możemy obliczyć :
- masę ciała
- przyrost temperatury