Odpowiedzi

2009-10-08T21:51:42+02:00
2009-10-09T00:55:45+02:00
Rodzaje zdań złożonych :

WSPÓŁRZĘDNIE:

1) łączne (i, oraz, ni, ani, bądź, a)
__₁__ ... __₂__

2) rozłączne (lub, albo, czy, bądź)
__₁__< ... >__₂__

3) wynikowe (więc, toteż, zatem, dlatego)
__₁__> ... >__₂__

4) przeciwstawne (ale, lecz, natomiast, zaś)
__₁__> ... <__₂__


PODRZĘDNIE:

1) zdanie nadrzędne

2) zdanie podrzędne
a)przydawkowe
b)dopełnieniowe
c)okolicznikowe (sposobu, czasu, miejsca, warunku, celu, przyczyny, przyzwolenia)