1.Porównaj proces mitozy i mejozy
a) lokalizacja
b)liczba chromosonow w komórkach potomnych w stosunku do komórek macierzystych
c)Znaczenie biologiczne

2.Wpisz od 1 do 7 chronologicznie etapy drogi, jaka musi przebyć plemnik do miejsca zapłodnienia Komorki jajowej.


jajowód, kanał najądrza, nasieniowody, pochwa, cewka moczowa, kanaliki nasienne, macica

3.W implantacji bierze udział organizm matki oraz zarodek w stadium blastocysty.Ocen prawdziwość tego stwierdzenia i uzasadnij swoja opinie dwoma argumentami.


6)W kilku mililitrach ejakulatu ( wytrysku) zdrowego , zdolnego do zapłodnienia mężczyzny występuje średnio???

7)Budowa łożyska

8)Podaj przykład wady rozwojowej wynikającej z zaburzeń gastrulacji.

9)podaj nazwy końcowych stadiów procesów
I.zapłodnienia
II.bruzdkowania
III.gastrulacji

10)W ciąży należny jeść więcej , bo trzeba karmić dwoje. Ocen prawidłowość stwierdzenia i podaj argument na poparcie swojego stanowiska.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:13:36+01:00
MEJOZA - podział redukcyjny, ponieważ w jej wyniku z jednej komórki macierzystej o diploidalnej liczbie chromosomów powstają 4 potomne o haploidalnej liczbie chromosomów.

MITOZA - podział komórkowy, w wyniku którego z jednej komórki macierzystej powstają 2 potomne o identycznej liczbie chromosomów co macierzysta.

Każdy podział komórkowy jest poprzedzony replikacją DNA, czyli powieleniem ilości materiału genetycznego.

Fazy mitozy:
-interfaza ( replikacja DNA)
- profaza ( formowanie chromosomów)
- metafaza ( układanie chromosomów równoleżnikowo)
- anafaza ( wędrówka chromosomów do biegunów)
- telofaza ( zanikanie chromosomów i podział cytoplazmy, powstanie 2 komórek).