Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T19:58:29+01:00
1.Pomorzanie, wolinianie, goplanie, mazowszanie, polanie, dziadoszanie

2.chrzest polski 996r.,

3.Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa Mieszko I nie musiał obawiać się już najazdów pod pretekstami nawracania. Dzięki chrztowi Polska stała się bardziej cenionym krajem w Europ
9 2 9
2010-02-07T20:12:53+01:00
1.
-Hawelanie
-Goplanie
-Lędzice
-Pyrzyczanie
-Prusowie
-Ślężanie
-Opolanie
-Wiślanie
2.
-Chrzest Polski
-Podbój Pomorza
-Walki z Hodonem
3.
- przyjęcie jednolitej wiary
-Biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska w państwie Polan
- utworzono biskupstwa
nastąpił rozwój organizacji kościelnych
-utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo,
-wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich,
-umocnienie wewnętrznej krajów europejskich,
-stworzenie państwa ponadplemiennego

6 4 6
2010-02-07T20:42:19+01:00
1. Pomorzanie , Polanie, Mazowszanie, Lędzianie, Ślężanie, Wiślanie.
2. Pierwszym władcą historycznym Polan był Mieszko I. Na początku swego panowania toczył liczne wojny ze słowiańskimi plemionmi Wieletów i Wolinian, a także pogranicznymi margrabiami niemieckimi. Gdy sytuacja militarna państwa stała się trudna, zawarł układ z władca Niemiec, cesarzem Ottonem I i przymierze z chrześcijańskimi władcami Czech. Wkrótce Mieszko I pojął za żonę Dobrawę, córkę czeskiego księcia Bolesława z rodu Przemyślidów. Za Mieszka I w 966 roku za pośrednictwem Czechów, w imieniu swoim i swojego ludu, przyjął wiarę chrześcijańską (Mieszko I).
3.Tym aktem Mieszko I wprowadził państwo Polan w obręb wartości duchowych chrześcijaństwa i w krąg polityki europejskiej. Przyjęcie religii z rąk Czechów zapobiegło podporządkowaniu państwa polskiego Niemcom. Śmiała i ważna decyzja, jaką był chrzest, umożliwiła ówczesnej Polsce prowadzenie samodzielnej działalności międzynarodowej oraz współpracę z innymi państwami chrześcijańskimi i papiestwem. Chrzest umożliwił ponadto korzystanie z dorobku kulturowego i cywilizacyjnego katolickiej Europy. Do Polski zaczęły przybywać wykształceni duchowni, w osobach których władca zyskiwał potrzebnych mu urzędników, doradców i nauczycieli. Rozpoczęli oni w 966 roku długi i mający ogromny wpływ nadzieje narodu i państwa proces chrystianizacji Polaków.
6 4 6