Odpowiedzi

2010-02-07T20:01:03+01:00
Region Górnego Śląska cechuje się dużym zróżnicowaniem środowiska przyrodniczego. Poszczególne jego części różnią się budową geologiczną, ukształtowaniem terenu, warunkami glebowymi i klimatycznymi. Ciekawym regionem jest Wyżyna Śląska. Jej kulminacyjnym punktem jest Góra Świętej Anny (400 metrów npm) pochodzenia wulkanicznego. Region ten rozciąga się w dorzeczu górnej Wisły i Odry. W podłożu zalegają utwory paleozoiczne (karbońskie) z pokładami węgla kamiennego. Na nich leżą skały triasowe - dolomity, łupki i piaskowce, wapienie. Dolomity zawierają złoża rud cynku i ołowiu (z domieszką srebra), wydobywane od kilkuset lat. Dość powszechne są w tym regionie zjawiska krasowe. Ogromna koncentracja ludności doprowadziła na tym terenie do wielkich przekształceń naturalnego krajobrazu. Powstały hałdy oraz wielkie obniżenia wynikłe z osiadania ziemi w wyrobiskach górniczych.
13 3 13
2010-02-07T20:09:34+01:00
- urozmaicenie terenu
-uzdrowiska
-nietypowe ośrodki zwiedzania
-bujna roślinność
7 4 7