Mam odpowiedzic na jutro na te pytania

1. Jakie wyróżniamy substancje chemiczne
2. Podział pierwiastków
3. O to jest gaz i z czego sie składa?
4. Właściwosci powietrza
5. Na czym polega zjawisko fotosyntezy i oddychania
6. Co to jest: wyż , ciśnienie
7. Jakie wyróżniamy strefy klimatyczne (scharakteryzuj)
8. Na czym polega efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
9. Jak uniknąć zanieczyszczeń
10. Co to jest światło i jakie sa jego źródła
11. Co to jest ciało przezroczyste i nie przezroczyste
12. Na czym polega zjawisko rozszczepiania swiatła
13. Co to jest akustyka, fala dzwiękowa, ultra dzwięki i infradzwięki
14. Z czego zbudowane jest ucho i oko ???
15. Jak powstaje obraz i dzwięk

Prosze o szybką pomoc

2

Odpowiedzi

2010-02-07T20:11:09+01:00
4. Właściwości powietrza

Powietrze Jest :
- Bezwonne

- Bez Smaku

- Bezbarwne

- Nie przewodzi prądu.
2010-02-07T21:21:31+01:00
1.Substancje chemiczne dzielimy na:
*proste(pierwiastki)-metale:Hg,Au,Al,Mg,Pb.
-niemetale:S,C,O,N.
*złożone(związki chemiczne):woda,cukier,sól,alkohol oraz dwutlenek węgla.
2.Pierwiastki dzielimy na proste i złożone
3.Mieszanina pierwiastków gazowych występujących w powietrzu w znikomych ilościach ok.1% to gazy szlachetne,a głównie argon,hel,neon,krypton,ksenon,dwutlenek węgla,wodór,radon oraz ozon i metan.
4.Właściwości powietrza:gaz,bezbarwny,bezwonny,słaba rozpuszczalność w wodzie,bez smaku,mieszanina jednorodna gazów
5.Większość autotrofów(samożywne organizmy)wytwarza pokarm dzięki fotosyntezie.Podczas tego procesu z prostych związków nieorganicznych-dwutlenku węgla i wody-przy udziale światła powstaje cukier-glukoza.Roślina uzyskuje z niej potrzebną do życia energię oraz związki budulcowe i zapasowe.
6.*ciśnienie atmosferyczne-ciśnienie,jakie wywiera powietrze atmosferyczne na pow.Ziemi i wszystkie znajdujące się na niej ciała.Obecnie mierzy się je w hektopaskalach(hPa).Na poziomie morza przeciętna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi 1013 hPa.
*gdy wartości ciśnienia atmosferycznego rosną w kierunku środka układu,układ taki nazywamy wyżem.
7.Strefy klimatyczne:
-równikowa,
-zwrotnikowa,
-podzwrotnikowa
-umiarkowana(odmiana kontynentalna)
-umiarkowana(odmiana morska)
-okołobiegunowa
8.*Efekt cieplarniany-nadmierne zatrzymanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze,może przyczyniać się do powstawania groźnych zjawisk atmosferycznych,np zwiększenie ilości huraganów.
*kwaśne deszcze-tlenek siarki(IV),tlenek węgla(IV),tlenek azotu(III) i tlenek azotu(IV)rozpuszczają się w wodzie deszczowej i w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię,niszcząc zabytkowe budowle i środowisko przyrodnicze m.in.roślinność.
*smog-tlenek siarki (IV) i tlenek węgla(IV) wraz z parą wodną "osadzają się" na cząstkach pyłów i sadzy,tworząc mgłę przemysłową nazywaną smogiem.
9.Przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza można,ograniczając ilość tlenku węgla (IV)emitowanego do atmosfery,stosując tzw.czyste źródła energii(np.elektrownie wodne,nowoczesne,bezawaryjne elektrownie atomowe),ograniczając ruch samochodowy i wprowadzając pojazdy elektryczne,benzynę bezołowiową,filtry oczyszczające gazy spalinowe,odsiarczanie paliw,filtry i odpylacze gazów przemysłowych.
10.Światło jest rodzajem energii,która pozwala nam zobaczyć otaczający nas świat.Światło zazwyczaj wytwarzane jest przez gorące obiekty,takie jak Słońce lub włókna w żarówkach elektrycznych.Źródłami naturalnymi światła mogą być np.:gwiazdy,czynne wulkany,płonące lub rozżarzone ciała,błyskawice,,a także niektóre organizmy żywe tj.świetliki czy ryby głębinowe.
11.Niektóre przedmioty(CIAŁA PRZEZROCZYSTE)przepuszczają przez siebie światło,a niektóre stanowią przeszkodę dla rozchodzenia się promieni świetlnych(CIAŁA NIEPRZEZROCZYSTE)
12.Wąska wiązka światła białego ,przechodząc przez pryzmat,ulega dwukrotnie załamaniu na jego ściankach.W wyniku tego obserwujemy rozdzielenie się światła białego a kilka barw.Zjawisko to nazywamy właśnie rozczepieniem światła białego,dowodzi,że światło białe jest mieszaniną wielu barw.
13.*Fala dźwiękowa-jest to zaburzenie ośrodka związane z drganiami cząsteczek.
*Ultradźwięki-fale dźwiękowe niesłyszalne przez człowieka
14.Budowa ucha:małżowina uszna,błona bębenkowa,ślimak,trąbka słuchowa,przewód słuchowo zewnętrzny
Budowa oka:tęczówka,soczewka,rogówka,źrenica,nerw wzrokowy,ciało szkliste,siatkówka.
Sorka,ze tak długo,ale myślę,ze pomogłam ;))