0)Uzupełnij równania reakcji chemicznych :
a) C3H7COOCH3+H2O--->...+...
B)HCOOH+....-->HCOOC4H9+.....
C)C15H31COOC2H5+...-->...+....
D)C2H5COOH+...--->C2H5COOC2H5+...

1)UZUPEŁNIJ RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH
A)...+...---->CH3COONa+H2O
B)HCOOH+...--->(HCOO)₂Ca+H2O
C)C2H5COOH+K--->....+....
D)C3H7COOH+....--->C+H20
E)C17H35COOH+...--->C17H35COONa+....
F)C2H5COOH+...--->C+H20
G)C15H31COOH+....--->CO2+H2O

1

Odpowiedzi

2012-08-19T10:21:29+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji chemicznych :


a) C₃H₇COOCH₃ + H₂O ⇐stęż. H₂SO₄⇒ C₃H₇COOH + CH₃OH


b) HCOOH + C₄H₉OH ⇐stęż. H₂SO₄⇒ HCOOC₄H₉ + H₂O


c) C₁₅H₃₁COOC₂H₅ + NaOH ⇒ C₁₅H₃₁COONa + C₂H₅OH - hydroliza zasadowa (nieodwracalna) 

lub

C₁₅H₃₁COOC₂H₅ + H₂O ⇐stęż. H₂SO₄⇒ C₁₅H₃₁COOH + C₂H₅OH - hydroliza kwasowa - odwracalna


d) C₂H₅COOH + C₂H₅OH ⇐stęż. H₂SO₄⇒ C₂H₅COOC₂H₅ + H₂O

 

 


Zadanie 2. Uzupełnij równania reakcji chemicznych:


a)CH₃COOH + NaOH ⇒ CH₃COONa + H₂O


b) 2HCOOH + CaO ⇒ (HCOO)₂Ca + H₂O


c) 2C₂H₅COOH + 2K ⇒ 2C₂H₅COOK + H₂


d) C₃H₇COOH + O₂ ⇒ 4C + 4H₂O


e) 2C₁₇H₃₅COOH + 2Na ⇒ 2C₁₇H₃₅COONa + H₂

lub

C₁₇H₃₅COOH + NaOH ⇒ C₁₇H₃₅COONa + H₂O


f) 2C₂H₅COOH + O₂ ⇒ 6C + 6H₂O


g) C₁₅H₃₁COOH + 23O₂ ⇒ 16CO₂ + 16H₂O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)