Zad. 7
a) W jaki sposób z beczki z sokiem odlać dokładnie 3 litry do pustego naczynia posługując się naczyniami o pojemności odpowiednio 9 litrów i 6 litrów?
b) W jaki sposób nalać dokładnie 4 litry wody do baniaka, posługując się naczyniami o pojemności odpowiednio 5 litrów i 7 litrów? Wodę czerpiemy z wodociągu, zaś w razie potrzeby możemy ją wylać do zlewu.

Zad. 8
a) l cm3 drewna świerkowego waży 0,5 grama. Ile kg waży deska o wymiarach 2m, 20 cm i 3 cm?
b) l cm3 żelaza waży 7,8 g . Ile gramów waży płaskownik żelazny o wymiarach 45 cm, 3 cm i l cm?
c) Prostopadłościenną bańkę o wymiarach 20 cm, 15 cm i 25 cm napełniono naftą. Ile waży nafta w tej bańce, jeżeli litr nafty waży 0,8 kg?
Zad.9
Woda napełnia basen w ciągu 6 godzin, a wypływa z niego w ciągu 8 godzin. Otworzono równocześnie dopływ i odpływ. Po jakim czasie napełni się basen?

Zad. 10
Na mapie w skali l: 40 000 gospodarstwo jest prostokątem o długości 2,5 cm i szerokości 6 mm . Ile kg nawozu wysieje rolnik na to gospodarstwo wiedząc, że na l hektar trzeba wysiać 80 kilogramów nawozu?


Za 3 i więcej dam 60

2

Odpowiedzi

2010-02-07T20:25:44+01:00
Zad. 7
a) W jaki sposób z beczki z sokiem odlać dokładnie 3 litry do pustego naczynia posługując się naczyniami o pojemności odpowiednio 9 litrów i 6 litrów?
-wypełnić naczynie 9 litrowe
-częścią zawartości naczynia 9 litrowego wypełnić naczynie 6 litrowe
-resztę z naczynia 9 litrowego przelać do pustego naczynia

b) W jaki sposób nalać dokładnie 4 litry wody do baniaka, posługując się naczyniami o pojemności odpowiednio 5 litrów i 7 litrów? Wodę czerpiemy z wodociągu, zaś w razie potrzeby możemy ją wylać do zlewu.
-wypełniamy naczynie 7 litrowe
-przelewamy z naczynia 7 litrowego do naczynia 5 litrowego tak, żeby je wypełnić
-przelewamy pozostałość z naczynia 7 litrowego do baniaka (to jest 2 litry)
-wylewamy do zlewu z naczynia 5 litrowego
-nabieramy całość do naczynia 7 litrowego
-przelewamy część z naczynia 7 litrowego do naczynia 5 litrowego tak, żeby je wypełnić
-pozostałość z naczynia 7 litrowego przelewamy do baniaka (to jest kolejne 2 litry więc w sumie przelaliśmy do baniaka 4 litry)

Zad. 8
a) l cm3 drewna świerkowego waży 0,5 grama. Ile kg waży deska o wymiarach 2m, 20 cm i 3 cm?
ta deska jest prostopadłościanem więc obliczamy objętość z odpowiedniego wzoru
V=a×b×c
V=2×20×3
V=120 cm³

120 cm³ × 0,5 g = 60 g
60 g : 1000 = 0,06 kg

b) l cm3 żelaza waży 7,8 g . Ile gramów waży płaskownik żelazny o wymiarach 45 cm, 3 cm i l cm?
V=a×b×c
V=45×3×1
V=135 cm³

135 cm³ × 7,8 g = 1053 g

c) Prostopadłościenną bańkę o wymiarach 20 cm, 15 cm i 25 cm napełniono naftą. Ile waży nafta w tej bańce, jeżeli litr nafty waży 0,8 kg?
V=a×b×c
V=20×15×25
V=7500 cm³

7500 cm³ : 1000 = 7,5 litra
7,5 litra × 0,8 kg = 6 kg

Zad.9
Woda napełnia basen w ciągu 6 godzin, a wypływa z niego w ciągu 8 godzin. Otworzono równocześnie dopływ i odpływ. Po jakim czasie napełni się basen?

8-6=2
6:2=3
Odp. Basen napełni się po 3 godzinach

Zad. 10
Na mapie w skali l: 40 000 gospodarstwo jest prostokątem o długości 2,5 cm i szerokości 6 mm . Ile kg nawozu wysieje rolnik na to gospodarstwo wiedząc, że na l hektar trzeba wysiać 80 kilogramów nawozu?
najpierw policzymy pole tego obszaru
6mm=0,6cm × 40 000 = 24 000
2,5cm × 40 000 = 100 000
P=24 000×100 000
P=2 400 000 000 cm²
2 400 000 000 cm² = 24 ha
24 ha × 80 kg = 1920 kg

poprawiłem ostatnie zadanie, bo zauważyłem błąd
już ok
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:50:50+01:00

Z 7
a)
nalewamy sok do naczynia 9l, następnie z naczynia 9l do naczynia 6l, a to co zostanie w naczyniu 9l wlewamy do pustego naczynia

b)
nalewamy wodę do naczynia 7l i wlewamy do baniaka, następnie z tego naczynia przelewamy do naczynia 5l, z naczynia 5l wylewamy do zlewu, a z 7l wlewamy do baniaka (w baniaku mamy 2l). Cały proces powtarzamy jeszcze raz.

Z 8
a)
1 cm³ waży 0,5 g

2 m=200 cm
200*20*3=12000 cm³

12000:1=12000

0,5g*12000=6000g=6kg

b)
1 cm³ waży 7,8 g

45*3*1=135 cm³
135:1=135
7,8g*135=1053g=1,053kg

c)
1 litr=1 dm³
1 dm=10 cm
1 dm³=1000 cm³

20*15*25=7500 cm³=7,5 dm³=7,5 litra
0,8kg*7,5=6kg

Z9
NWW - najmniejsza wspólna wielokrotność
8-6=2
NWW(6,8)=24
24:8=3

Z10
P - pole
a - ar
ha - hektar
t - tona

1cm na mapie = 400 m w rzeczywistości

2,5 cm n.m. = 1 km w.rz.
6 mm n.m. = 240 m w.rz.
P=1000m*240m=240000m^2=2400a=24ha
24*80=1920kg=1,920t