Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T21:01:52+01:00
1.
a=0,6m
b=2 i 2/3 *a
b= 2i 2/3 *6/10
b= 8/3*6/10
b=8/5
b=1,6m
lub
a=1,6m
b=0,6m

2.
5 i 1/2* (1,5)² - 4 i5/7 : 1i 1/21= 11/2* (3/2)² -33/7 :22/21= 11/2 *9/4 -33/7 *21/22= 99/8 -9/2 = 99/8 -36/8 =63/8 =7 i 7/8

3.
30%*2=0,3*2=0,6
50%*0,5=0,5*0,5=0,25
Odp. Większą wartość ma 30% dwukilogramowej bryły złota.

4.
P=128cm²
P=ah/2
128=a*8/2
128=4a |:4
a=32
Ob= 3*10+32=30+32=62cm

5.
kąt środkowy 360°:9*2=40°*2=80°
kąt wpisany 1/2*80°=40°

6.
a) 3(x-5)-2(4x+5)=0
3x-15-8x-10=0
3x-8x=15+10
-5x=25 |:(-5)
x= -5
b) (x+6)/5 - (2x+3)/2=6 |*10
2(x+6)-5(2x+3)=60
2x+12-10x-15=60
2x-10x=60-12+15
-8x=63 |:(-8)
x=7 i 7/8

7.
x-1/4x-1=1,25
3/4x=1,25+1
3/4x=2,25 |*4/3
x=9/4*4/3
x=3zł

8.
15%x=17%x+3
1,5x=1,7x+3
1,5x-1,7x=3
-0,2x=3 |:(-0,2)
x=-15