Odpowiedzi

2010-02-07T20:33:43+01:00
W ekosystemie wodnym jeziora możemy zaobserwować wzajemne związki między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym.Skład zarówno gatunkowy jak i liczebnościowy populacji w biocenozie jeziora zależy przede wszystkim od takich czynników jak:
-roczna ilość opadów
-średnie temperatury wody
-nasłonecznienie(dostępność światła)
-ilość tlenu w wodzie.
Ekosystemy wodne inaczej kształtują się w rejonach wilgotnych niż w suchych.
Skład roślin wodnych wpływa na rodzaje gatunków kolejnych ogniw łańcuchów pokarmowych czyli na skład jakościowy populacji ryb i innych zwierząt zamieszkujących jezioro.Organizmy zamieszkujące jezioro nie tylko tam żyją, lecz również je modyfikują(zmieniają).
Mogę Ci tutaj podać również przykład łańcucha pokarmowego organizmów zamieszkujących jezioro.
glony planktonowe ->zooplankton->ukleja->okoń->wydra
Mam nadzieję, że pomogłam.
1 5 1