Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:13:11+01:00
A = 5 cm
b = 4 cm
c = 3 cm
h = 8 cm (wysokość graniastosłupa)
wzór na Pole całkowite :
Pc = 2Pp + Pb (dwa pola podstawy plus pole boczne)

wzór na Objętość :
V = Pp * H(pole podstawy razy wysokość)

wzór na Pole trójkąta:
P = a*h/2


Obliczenia :

P = 4 cm * 3 cm / 2
P = 12 cm /2
P = 6cm

(pole boczne)Pb = a*h/2
Pb = 5 cm * 8 cm / 2
Pb = 40 cm / 2
Pb = 20 cm

pole całkowite :
Pc = 2* 6 cm2
Pc = 12 cm 2 (kwadratowych)

Objętość :
V = 6 cm * 8 cm = 48 cm
13 4 13
2010-02-07T20:15:18+01:00
3x4=12
12X2=24

3x8=24
4x8=32
5x8=40

12+24+32+40=100<-- pow calk.

V=pp x h

12x8=96
5 1 5
2010-02-07T20:17:53+01:00
Obj=a*h:2*h1
obj=4*3:2*8
Obj=48cm^2
3 1 3