1. Obicz pole powierzchni załkowitej stożka, którego obwód podstawy wynosi 62,8cm, a jego wysokość 15cm. Przyjmij że π(pi) = 3,14.
2.Ile papieru potrzeba na wykonanie "czapki" dla wróżki w kształcie stożka? Czapka ta ma mieć obwód 55cm i wysokość 48cm.Przyjmij ze π(pi) =22|7(ulamek)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:20:25+01:00
1. Obicz pole powierzchni załkowitej stożka, którego obwód podstawy wynosi 62,8cm, a jego wysokość 15cm. Przyjmij że π(pi) = 3,14.

2πr=62,8
2*3,14*r = 62,8
r = 62,8/6,28
r = 10cm

h=15cm

Pc = πr² + 2πr*h
Pc = 3,14*100 + 62,8*15
Pc = 314 + 942
Pc = 1256 cm²

2.Ile papieru potrzeba na wykonanie "czapki" dla wróżki w kształcie stożka? Czapka ta ma mieć obwód 55cm i wysokość 48cm.Przyjmij ze π(pi) =22|7(ulamek)

2πr=55
2* (22/7)*r=55
r = 55*7/44
r = 8,75 cm

h=48cm

Pb = 2πr*h
Pb=55*48
Pb = 2640 cm²