A)0,8km kwadratowego - ile to metrów kwadratowych
b) 200000m kwadratowych - ile to km kwadratowych
c)15000cm kwadratowych - ile to metrów kwadratowych
d)300ha- ile to kilometrów kwadratowych
e)1 km kwadratowy - ile to hektarów
f) 2a - ile to metrów kwadratowych

3

Odpowiedzi

2010-02-07T20:26:59+01:00
0,8 km 2 = 800000 m 2
200000 m 2 = 0,2 km 2
15000 cm 2 = 150000000 m 2
300 ha = 3 km 2
1 km 2 = 100 ha
2 a = 200 m 2
10 2 10
2010-02-07T20:28:50+01:00
A)0,8k m²=800 000 m²
b) 200000 m²=0,2 km²
c)15000 cm²=1,5 m²
d)300 ha=3 km²
e)1 km² =100 ha
f)2a =200 m²
8 3 8
2010-02-07T20:29:02+01:00
1)0,8 km ² - 800000 m²
2)200000 m ² - 0,2 km ²
3)15000 cm ² - 1,5 m ²
4)300 ha - 3 km ²
5)1km ² - 100 ha
6)2a - 200 m ²
6 3 6