Jest to zadanie z przyrody.
Temat : Niziny Środkowopolskie.


proszę do tych podpunktów dać odpowiedzi.:
1.Znaczną część niziny zajmują bagna Biebrzy i Narwi.
2.Nad Odrą, ważnym szlakiem transportowym, leżą miasta: Wrocław, Opole,Brzeg,Oława.
3.Warszawa i Łódź są największymi miastami tej krainy.
4.Jest częścią krainy leżącej na obszarze trzech państw : Polski, Białorusi i Ukrainy.
5.Należy do najcieplejszych krain w polsce.
6. Dwie sąsiednie krainy, słabo przekształcone przez człowieka, to ________________i _______________.
7.Dużym bogactwem tej krainy są rudy miedzi.

Proszę szybko mi na to odpowiedzieć i na wszystko muszę to teraz zrobić !

1

Odpowiedzi

2010-02-08T15:32:06+01:00
1)Nizina Podlaska
2)Nizina Śląska
3)Nizina Mazowieska
4)Polesie Lubelskie
5)Nizina Podlaska
6)Polesie Lubelskie i Nizina Podlaska
7)Nizian Śląska