Odpowiedzi

2010-02-07T20:32:40+01:00
A=8m
b=20dm=2m
c=300cm=3m
Pc=2*(a*b+a*c+b*c)
Pc=2*(8*2+8*3+2*3)
Pc=2*(16+24+6)
Pc=2*46
Pc=92m²

V=a*b*c
V=8*2*3
V=48m³
2010-02-07T20:33:16+01:00
300cm=3m
20dm=2m
Pc= 3x2 + 8x2 + 8x3 = 6 + 16 + 24= 48m2(metrów kwadratowych)

V= 3 x 2 x 8 = 48m3 (metrów sześcienych)
2010-02-07T20:34:10+01:00
A = 800cm
b = 200cm
h = 300cm

V = Pp * h = 160000*300 = 48 000 000 cm³

Pp = 160000
Pb = 2(200*300)+2(800*300)=2*60000+2*240000 = 120000 + 480000 = 600000cm²

Pc = 2Pp + Pb = 2*160000 + 600000 = 320000 + 600000 = 920000cm²