Odpowiedzi

2010-02-07T20:32:21+01:00
Sa one szkodliwe dla środowiska jesli nie sa transportowane na odpowiednio żabęzpieczone składowiska
4 1 4
2010-02-07T20:33:54+01:00
Składowanie odpadów to sposób postępowania z odpadami, których nie wykorzystano gospodarczo, lub nie unieszkodliwiono w inny sposób. Składowanie odpadów polega na bezpiecznym deponowaniu ich w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Składowisko odpadów to obiekt zorganizowanego deponowania odpadów zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami. Składowanie odpadów odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska (minimalizacje wpływu na otoczenie) oraz bezpieczeństwo składowania. Składowiska odpadów powinny być traktowane jako metoda uzupełniająca lub jako końcowy element procesu zagospodarowania odpadów.

Klasyfikacja wysypisk:
ze względu na warunki krajobrazowe i wysokość ukształtowania nad poziomem terenu:
wysokie - 12 lub więcej metrów nad poziomem otaczającego terenu
średnie - od 4 do 12 metrów
niskie - od 2 do 4 metrów
ze względu na usytuowanie i wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu:
nadpoziomowe na terenie płaskim
przyskarpowe oparte o zbocza naturalne lub sztuczne
podpoziomowe w starych wyrobiskach i obniżeniach terenu do wyrównania powierzchni
4 2 4