W 2001r przeprowadzono ankietę wśród 1200 Polaków dotyczącą ich wykształcenia.Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli:
WYKSZTAŁCENIE LICZBA OSÓB
niepełne podstawowe 48
podstawowe 420
średnie techniczne 540
średnie ogólnokształcące 72
policealne 24
wyższe 96

a) jaka jest różnica procentowa między ankietowanymi z wykształceniem niższym niż średnie,a wyższym?

b) przyjmując, że na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet, oblicz, ile kobiet ankietowanych ma wykształcenie wyższe?

1

Odpowiedzi

2009-10-09T10:47:35+02:00
A) 1200 osób =100%
osoby z wykształceniem niższym niz średnie = 48 +420

1200 - 100%
468 - x%
x= 39% - taki procent jest osób o wykształceniu niższym niż średnie

1200- 100 %
96 - x%
x= 8% - tyle osób jest o wykształceniu wyższym

róznica procentowa wynosi w takim razie 39 - 8 = 31 %


b) ja bym to zorbiła w ten sposób że: skoro na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet to łącznie jest ich 207
w tych 207 osobach --mamy 107 kobiet
to w 96 osobach --- mamy x kobiet
x=49.6 że ludzi zaokrąglić nie mozna czyli będzie 49 kobiet