Odpowiedzi

2009-10-09T10:01:18+02:00
Pierwsze dowody na kulistość Ziemi Przedstawi~ł w IV w. p.n.e. grecki Filozof Arystoteles.Sto lat p~óźniej inny uczony- Eratostenes z Cyreny-po raz pierwszy dokona~ł pomiaru wielkości naszej planety. W XVII w. fizycy europejscy odkryli, że nasza planeta nie ma kszta~łtu idealnej kuli. Ziemia jest sp~łaszczona przy biegunach. Bry~łę o takich kszta~łtach nazywamy elipsoid~ą.
Obraca się ona wok~ó~ł niewdocznej osi, przechodz~ącej przez jej środek i bieguny. Jedynym modelem naszej planety jest globus ale nie da się zobaczyć na nim jej sp~łaszczenia.
2 1 2