1. Oderwany od skały kamień o masie 1 kg spada z wysokości kilkudziesięciu metrów. Po upływie 2 s od chwili rozpoczęcia spadania kamień ma energie kinetyczna równą:
A 100J B 200J C 300 J D 400J

2. Piłka o masie 2 kg uderzyła w podłoże z pionową prędkością o wartości 14 m/s. Po odbiciu wzniosła się na wysokość 7m. Oblicz ile energii mechanicznej straciła piłka podczas zderzenia.

3. Wózek o masie 2 kg poruszający się z prędkością o wartości 4 m/s zderzył się ze stojącym wózkiem o takiej samej masie. Wózki po zderzeniu poruszały się razem. Oblicz o ile zmalała energia kinetyczna układu.

4. Miedzy dwoma spoczywającymi na poziomym torze powietrznym klockami o masach m1=1kg i m2=3kg przytrzymujemy ściśnięta sprężynę. Oblicz stosunek energii kinetycznych klocków odrzuconych przez sprężynę w przeciwne strony w chwili gdy przestaniemy je przytrzymywać.

5. Na jakiej wysokości ponad powierzchnią Ziemi energia kinetyczna ciała spadającego z wysokości h jest równa jego energii potencjalnej?

Proszę o pełne rozwiązania i objaśnienia.
Z góry dzięki.
Wybieram najlepszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T23:52:48+01:00
Witaj
1/ponieważ spadek swobodny więc v = gt = 10m/s2*2s = 20m/s
Ek = 0,5*m*v2 = 0,5*1kg*400m2/s2 = 200J /odp. B/

2/ zmiana Em czyli ^Em = Ek - Ep = 0,5m*v2 - mgh =
= 0,5*2kg*196m2/s2 - 2kg*10m/s2*7m = 196J - 140J = 56J straty

3/ z zas. zach. pędu mamy:
pęd przed m*vo + m*0 = 2m*v pęd po
m*vo = 2m*v czyli v = 0,5vo = o,5*4m/s = 2m/s
Eko = 0,5*m*vo2 = 0,5*2kg*16m2/s2 = 16J
Ek = 0,5*m*v2 = 0,5*2kg*4m2/s2 = 4J
Ek zmalała o 16J - 4J = 12J

4/ z zas, zach. pędu mamy
m1*0 + m2*0 = m1*v1 - m2*v2 minus,bo przeciwne zwroty
m1*v1 = m2*v2 czyli p1 = p2 = p ale Ek1=p2/2m1 Ek2=p2/2m2

stąd Ek1/Ek2 = m2/m1 = 3kg/1kg = 3

5/ Gdy ciało spada z wys. h wtedy na wys. 0,5h Ek = Ep ponieważ wtedy
Ep = 0,5 Epmax oraz Ek = 0,5 Epmax

pozdrawiam
czarnadziura
2 5 2