Napisz pytanie do zdań. 2 pierwsze są już zrobione, prosze o reszte zadania. J.NIEMICKI

1. Ich verstehe VIEL VON AUTOS.
1.Wovon verstehst du viel?

2. Meine Klassenlehrerin ist stolz AUF UNSERE KLASSE.
2. Auf wen ist stolz unsere Klassenlehrerin?

3. Er hat noch nicht AN DIE FAMILIE gedacht.
3. .................................................

4. Julia mochte mehr Zeit FUR IHRE HOBBYS haben.
4. ........................................................

5. Markus will sich UM OBDACHLOSE kummern.
5. ....................................................

6. Viele Jugendlische mochte IN DER ZUKUNF selbststandig werden.
6. .................................................................

7. Lernen ist fur ihn ZU LANGWELIG.
7. .........................................

JAK MOZNA TO PRZETŁUMACZ NIEKTÓRE ZDANIA !!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T21:08:44+01:00
3. Er hat noch nicht AN DIE FAMILIE gedacht.
3. An wen hat er noch nicht gedacht? O kim on jeszcze nie myślał

4. Julia mochte mehr Zeit FUR IHRE HOBBYS haben.
4. .Wofür möchtet Julia mehr Zeit haben? Na co Julia chce mieć więcej czasu.

5. Markus will sich UM OBDACHLOSE kummern.
5. Um wen will sich Markus kummern. O kogo się będzie Markus troszczył?

6. Viele Jugendlische mochte IN DER ZUKUNF selbststandig werden.
6. Wann möchten viele Jugendlische selbständig werden. Kiedy dużo młodzieży chce zostać samodzielnym?

7. Lernen ist fur ihn ZU LANGWELIG.
7. Wie ist Lernen fur ihn? Jakie jest dla niego uczenie się?
1 1 1
2010-02-07T23:49:27+01:00
1.ja rozumie duzo o autach.
2.moja wychwawczyni jest dumna z naszej klasy.
3.on jeszcze nie myslał o rodzinie.
3. woran hat er noch nicht gedacht?
4.julia chcemieć wiecej czasu na swoje hobby.
4.Wofur mochte Julia mehr Zeit haben?
5wielu młodych ludzi chce sie usamodzielnic w przyszłosci.
5.Worum will Markus sich kummern?
6. Worin mochten viele Jugendlichen selbststandig werden?
7nauka jest dla niego zbyt nudna.
7.Wozu ist fur ihn lernen?