Album kosztuje 100 zł. W ramach promocji obniżono jego cenę, a nowa cena stanowiła 0,9 starej ceny. O ile obniżono cenę książki?
Poniżej przedstawiono dwa sposoby tego zadania. Uzupełnij obliczenia.
Sposób I:
Cena po obniżce: 0,.......×.........=..........zł
Kwota obniżki: .......-.......=.......zł
Sposób II:
Jaką częścią starej ceny jest kwota obniżki? 1-........=........
Kwota obniżki: 0,....×.......=......zł

3

Odpowiedzi

2010-02-07T20:54:35+01:00
Sposób I:
Cena po obniżce: 0,9×100=90zł
Kwota obniżki: 100-90=10zł
Sposób II:
Jaką częścią starej ceny jest kwota obniżki? 1-0,9=0,1
Kwota obniżki: 0,1×.100=10zł
2010-02-07T20:54:46+01:00
Sposób 1
cena po obniżce:0,9 x 100 = 90 zł
kwota obniżki 100 - 90 = 10 zł
sposób 2
jaką częścią starej ceny jest kwota obniżki? 1-0,9=0,1
kwota obniżki: 0,1×.100=10zł
2010-02-07T20:58:12+01:00
Sposób I:
Cena po obniżce: 0,9×100zł.=90zł
Kwota obniżki: 100zł-90zł=10zł
Sposób II:
Jaką częścią starej ceny jest kwota obniżki? 1-0,9=0,1
Kwota obniżki: 0,1×100zł=10zł