Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:58:03+01:00
S₁ - droga przebiegnięta
S₂ - droga przechodzona

S = S₁ + S₂ = 50km
v₁ = 16km/h - prędkość biegu
v₂=6km/h - prędkość piechotą

t₁ - czas biegu
t₂ - czas chodzenia
t=t₁+t₂=4,5h

v₁=S₁/t₁
v₂=S₂/t₂
t₁=t-t₂
S₁=S-S

v₁=(S-S₂)/(t-t₂)
S₂=v₂*t₂

v₁ = (S-v ₂ x t₂)/(t - t₂)
16 = (50-6t₂)/(4,5-t₂)
16 x 4,5 - 16t₂ = 50 - 6t₂
72 - 16t₂ = 50 - 6t₂
22=10t₂
t₂=2,2h
t₁=t-2,2
t₁=4,5-2,2 = 2,3h

S₁=V₁ x t₁
S₁=16 x 2,3
S₁=36,8km
S₂=50-S₁
S₂=13,2km

Pan Edek przebiegł 36,8km .
Przeszedł 13,2km.
1 3 1
2010-02-07T21:07:57+01:00
V=s/t

s1=v*t

s1=16km/h *4,5h

s1= 72km

s2 = 6km/h *4,5h
s2= 27km

coś mi tu nie pasuje ale musisz robić wg tego wzoru
1 1 1