Zad1
punkt przecięcia się prostych o równaniach y=3x+5 i y=x+1. Jakie ma współrzędne?

Zad 2
Jaki jest wzór funkcji ktorej wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji f o 5 jednostek w prawo??

Zad 3
Prosta l ma rownanie 3x-5y+1=0. Ile jest równy współczynnik kierunkowej prostej l?

Zad 4
Wykresem f-cji y=2x-5 jest prostopadła do wykresu f-cji
3
A)y=2x+1 B)y= - 2x-5 C)y=3x+5 D)y= - 3x-1
3 5 3 2 2 5

Proszę o wyliczenie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T21:03:57+01:00
Zad. 1
Aby wyznaczyć punkt przecięcia przyrównujemy wzory funkcji i wyliczamy x.
3x+5=x+1
3x-x=1-5
2x=-4
x=-2

Podstawiamy wyliczonego x do wzoru jednej funkcji
y=x+1=-2+1=-1

Wykresy tych funkcji przecinają się w punkcie (-2,-1)

zad.2
Jeśli wykres funkcji f(x) przesuniemy o 5 w prawo, to nowa funkcja g(x)=f(x-5)

zad.3
Przekształcamy wzór na równanie kierunkowe
3x-5y+1=0
-5y=-3x-1
y=3/5x + 1/5
Współczynnik kierunkowy wynosi 3/5

zad4 jest trochę niespójnie napisane, nie wiem o co chodzi.