Odpowiedzi

2010-02-07T20:59:06+01:00
Odrzucenie nauki i racjonaluzmu; zamiast nich - wiara, uczucie, wyobraźnia
Jednostka ważniejsza niż zbiorowość
Kult młodości
Dążenie do wolności; pochwała buntu, spisku, walki narodowowyzwoleńczej
Indywidualizm