W polsce srednio zbiera sie około 16 ton ziemniaków z 1 ha ziemi.
a)ile kilogramów ziemniaków zbiera się przeciętnie z 1m kwadratowego ziemi?
b) z jakiej powierzchni średnio zbiera się 100 kg ziemniaków ?
c) przyjmijmy , że mieszkaniec pewnego miasta liczącego 10 tys. mieszkańców zużywa średnio 20 dag ziemniaków dziennie. jaka powierzchnia uprawy ziemniaków może zaspokoić roczne potrzeby mieszkanców tego miasta?

3

Odpowiedzi

2010-02-07T21:41:40+01:00
A)16000:10000=16kg
b)16000:100=160m²
c)10000×0,2kg=2000kg
2000×365=730000kg=730t
16 3 16
2010-02-07T21:47:17+01:00
A)
16 000kg - 10 000m2
x - 1m2

x= (1*16000)/ 10000 = 1,6 kg

b)
16 000 - 10 000
100 - x

x= 100*10000/16 000=62,5 m2

c)
10 000 * 20 dag= 200 000dag=2000 kg = 1t

16 000kg- 10 000m2
2000 kg - x
x=200*10000/16000=1250m2
10 5 10
2010-02-07T21:51:38+01:00
W polsce srednio zbiera sie około 16 ton ziemniaków z 1 ha ziemi.
a)ile kilogramów ziemniaków zbiera się przeciętnie z 1m kwadratowego ziemi?
1ha = 10.000 m²

16.000 kg z 10.000 m²
x kg z 1m²
x = (16.000 kg *1m²) : 10.000 m²
x = 1,6 kg z 1m²

b) z jakiej powierzchni średnio zbiera się 100 kg ziemniaków ?

16.000 kg z 10.000 m²
100 kg z x m²
x= (100kg*10.000 m²): 16.000 kg
x = 62,5 m²

c) przyjmijmy , że mieszkaniec pewnego miasta liczącego 10 tys. mieszkańców zużywa średnio 20 dag ziemniaków dziennie. jaka powierzchnia uprawy ziemniaków może zaspokoić roczne potrzeby mieszkanców tego miasta?

20 dag = 0,2kg/ 1 dzień
365 dni/rok *0,2 kg = 73 kg/ rok
10.000 mieszkańców * 73 kg/ rk =730.000 kg

16.000 kg z 10.000 m²
730.000 kg z x m²
x = (730.000 kg * 10.000 m²) : 16.000 kg
x = 456.250 m²
x = 456.250 m² : 10.000 m²/1ha
x = 45,625 ha ziemniaków

Odp. aby zaspokoić potrzeby miasteczka o liczbie 10.000 mieszkańców potrzena ziemniaków z 45,625 ha ( przy założeniu że z 1ha mamy 16 t ziemniaków)
5 5 5