Kierowca z odległości 50 m zauważył znak STOP, zaczął hamować i zatrzymał się przy tym znaku. Masa samochodu wraz z kierowcą i ładunkiem wynosiła 1,2t , a prędkość samochody na początku hamowania miała wartość 72km/h. Oblicz:
a) czas hamowania
b) wartość średniej siły hamowania


Bardzo proszę o pomoc!!

1

Odpowiedzi

2010-02-07T21:54:37+01:00
Witaj
dane: s=50m, vk= 0, m=1,2t= 1200kg, vo=72km/h=20m/s
szukane: t hamowania, śr. siła hamow. T

Ponieważ ruch jednost. opóźn. więc można stosować na śr. prędkość
śr. arytmetyczną vśr = [v + vo]/2 = [20m/s + 0]/2 = 10m/s. Zatem czas
hamowania t = s/vśr = 50m/10m/s = 5s.

Popęd siły T działającej na ciało jest równy zmianie pędu ^p tego ciała

T*t = po - pk = m*vo - m*0 = m*vo
T = m*vo/t = 1200kg*20m/s/5s = 4 800N = 4,8kN

pozdrawiam
czarnadziura