Proszę o pomoc bo to na jutro! :)

1. wyjaśni na czym polega reakcja zobojętniania.

2.Uzupełni równania rekcji zobojętniania.
a) Mg(OH)₂ +.... ----> MgCl₂ +.....
b) KOH+ H₃PO₄----->...+.....
C) ...+HNO₃----> Zn(NO₃)₂+....
D).....+.....----> Fe₂(SO4)₃+ H₂O
e) .....+ H₂S----> (NH₄)₂S + ....

Błagam o pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T21:13:48+01:00
1. wyjaśni na czym polega reakcja zobojętniania.
kwas + zasada = sól + woda

2.Uzupełni równania rekcji zobojętniania.
a) Mg(OH)₂ +2HCl.. ----> MgCl₂ +2H₂O
b) 3KOH+ H₃PO₄----->K₃PO₄+3H₂O
C) Zn+2HNO₃----> Zn(NO₃)₂+ H₂
D)Fe₂O₃+3H₂SO₄----> Fe₂(SO4)₃+ 3H₂O
e) 2NH₄OH+ H₂S----> (NH₄)₂S + 2H₂O
1 5 1