Odpowiedzi

2010-02-08T19:49:37+01:00
Oznaczam wierzchołki trójkata:
A=(-2,-2)
B=(7,1)
C=(-3,1)

należy obliczyć długości boków trójkata:
IABI= √[(-2-7)²+(-2-1)²]=√(81+9)=√90=3√10
IBCI=√[(7+3)²+(1-1)²]=√100=10
ICAI=√[(-3+2)²+(1+2)²]=√10

jesli jest to trójkat prostokatny, to musi być spełnione tw. Pitagorasa:
IABI²+ICAI²=IBCI²
czykli:
(3√10)²+(√10)²=90+10=100
10²=100
Jest to trójkat prostokatny.

Obwód:
Ob= 10+√10+3√10=10+4√10

Pole:

P=½ICAI*IABI=½*√10*3√10=½*3*10=15
P=15
2 5 2