Kierowca wyruszył z Gdańska o godzinie 6:15 i dotarł do Warszawy o 10:30. Przejechał w tym samym 360km. Wracając z Warszawy jechał o pół godziny dłużej. W którą stronę jechał z średnią większą prędkością i o ile większą?

2

Odpowiedzi

2010-02-07T21:27:05+01:00
Trasa z Gdańska
t = 10:30 - 6:15 = 4:15 = 4, 25 h
s = 360 km
v = s / t
v = 360 km / 4, 25 h = 84, 7 km / h

trasa do Gdańska
t = 4, 25 h + 0, 5 h = 4, 75 h
s = 360 km
v = 360 km / 4, 75 h = 75, 79 km / h

84, 7 km / h - 75, 79 km / h = 8, 91 km / h
2010-02-07T21:29:31+01:00
T=4,25h
S=360 km
t=4,75h
v=s/t
v1=360/4,25
v1=84,7km/h

v2=360/4,75
v2=75,8km/h

84,7-75,8=8,9km/h

Odp. do Warszawy jechał o 8,9 km/h szybciej.