Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T21:50:17+01:00
W państwie unitarnym jednostki podziału terytorialnego nie mają samodzielności politycznej i prawnej, lecz są podporządkowane organom centralnym. Natomiast państwa wchodzące w skład federacji mają swoje władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. W takim systemie zakres władzy centralnej jest ściśle ograniczony i dotyczy zwykle polityki zagranicznej, obronności i finansów. Części składowe federacji mają samodzielność prawną, stanowione prawo musi być jednak zgodne z ustawodawstwem federacji. Skuteczniejszy system rządzenia wykazuje państwo unitarne.