Będę jutro pisał sprawdzian ze średniowiecza i kazała mi się z tego przygotować.
Proszę o szybkie odpowiedzi.

1. Jakie wzorce parenetyczne zawarte są w literaturze średniowiecznej?
Wymienić i opisać.

2. Wypisać archaizmy z Bogurodzicy.

3. Opisać styl gotycki i romański.

4. Nazwa i czas trwania epoki.

5. Literatura moralizatorska. Tu wypisać wszystkie pytania jakie mogą być na sprawdzianie z tych dwóch tekstów.
"Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią"
"O chlebowym stole"
"Legenda o świętym Aleksym"
"Kwiaty św. Franciszka"
"Pieśń o Rolandzie"
"Bogurodzica"
"Lament Świętokrzyski"

6. Wyjaśnij pojęcia:
teocentryzm
anonimowość literatury
uniwersalizm europy
archaizm
etos rycerski

OCZYWIŚCIE ZA NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ DAJĘ NAJJ!! :) PROSZĘ O POMOC. BARDZO PROSZĘ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T23:05:54+01:00
1.rycerz,władca,asceta.
Rycerz-musi przestrzegać kodeksu rycerskiego, przy jego boku znajduje się dama serca (zazwyczaj narzucona nie wybrana przez niego). Przedstawiciel najwyższej klasy społecznej. Posiada herb, majątek, jego ród zazwyczaj wsławił sie jakimiś dokonaniami an polu bitwy. Obyczajowość rycerska stanowii trzon średniowiecznej kultury. Jego cechy to:walecznosc, honor, odwaga, wiernosc, duma, pobożność, prawdomównosć.
Władca-w śred.uważayny za pomazańca bożego czyli człowieka wybranego przez Boga do sprawowania władzy. Jego cechy to odwaga męstwo spokój i pewność w podejmowaniu przez siebie decyzji, honor miłosierdzie madrosć sprawiedliwość roztropnosc.
Asceta- świety tyle tylko ze jego cecha charakterystyczna jest umartwianie ciała. Wierzy on że przez pobożność umartwianie ubóstwo rezygnacja z dóbr doczesnych medytacja męczeński żywot ukazuje swoje oddanie sie Bogu. życie na ziemi traktuja jako brame do celu czyli zycia po smierci.
2.zwolena, zyszczy, spuści, nosimy, krzciciel, Bogurodzica.
3.romański-budowle są kopulaste, cieżkie, kamienne gmachy projektowane według planu krzyża. Nosza cechy budowli obronnych-grube mury i małe okienka. np;katedra w bambergu.
gotyk-budowane wysoko niczym wznoszone do Boga. Człowiek w ten sposób wyraża teocentryzm, jak najwyższe świątynie wyrażają szacunek i tęsknote do Boga. Strzeliste smukłe katedry w oknach witraze.
4.media aetas (wieki średnie) -nazwa wprowadzone przez chrzescijan, ktorzy uwazali czasy w ktorych zyli za za interwał między pierwszym, a drugim przyjściem Chrystusa. Drugie znane tłumaczenie nazwy tej epoki mówi że nadali ja przedstwiciele renesansu, humanisci-uwazali oni ze sredn. nie jest tak swietna epoka jak starozytnosc z której zreszta czerpali wzorce, chcac to podkreslic dali nazwę wieki średnie. Ramy czasowe są szerokie: Europa- IV / V wiek od 76 upadek cesarstwa zach-rzymskiego. Schyłek 14-15wiek. W Polsce: X-XVw. Od chrztu polski 966 do Celtis i Kallimach w Polsce.
5. W każdym mogą poprosić o zredagowanie tresci.
a) jakie wartosci wyznawane w średniowieczu prezentuje utwór? czy uwazasz ze utwór jest satyra i pouczeniem? uzasadnij.
b)jakie cechy parenetyki biesiadnej dostrzegasz w utworze?
c)opisz jakie cuda towarzysza śmierci swietego Aleksego? jakie cechy wzorca ascety realizuje św ALeksy?
d)w ajki sposob św.Franciszek realizuje idee świętego? Czy twoim zdaniem jest ona bliska np.postawie św.Aleksego?Jaka filozofie głosił św. franciszek?
e)opisz realizacje toposu heroicznego umierania przez Rolanda.
f)dlaczego bogurodzice nazywamy piesnia ojczyźnianą? czas powstania 2 pierwszych zwrotek? jaki jest obraz matki boskiej przedstawionej w utworze?
g)jakie znasz inne tytuły tego utworu? jaki to rodzaj pieśni? W jaki sposob przedstwiona jest matka boska? Jaki topos wykorzystano w utworze?
6.teocentryzm-osiagniecie zbawienia głównym celem.
anon.lit-idea zgodna z duchem epoki. Do zycia na ziemi nie przyładano wagi-zatem sława i zasługi twórcy nie były istotne, ważne było samo dzieło.
uniwer.eur.-czyli jednosć kultury, filozofi i języka. Europejczyków łączyła współna władza duchowna i wiara. Językiem jednoczacym stała sie łacina. Próbowano stworzyć jednolitą władze a konkretnie cesarz miał być zwierzchnikiem innych władców.
archaizm-słowo które wyszło z użycia
etos rycerski-kodeks rycerski "bóg honor ojczyzna" nakazywał rycerzowi być chrzescijaninem, walczyc w obronie wiary i uczestniczyć w krucjatach.
62 4 62