Przetłumacz na Środę ważne!
Każdy człowiek kiedyś będzie mieszkał sam.
Mieszkanie samodzielne ma swoje wady i zalety.
Wady mieszkania samodzielnie to:
1)chodzenie na zakupy-nie każdy człowiek lubi robić zakupy
2)odczuwanie samotności-ponieważ nie masz się do kogo odezwać gdy oglądasz telewizję.
3)Nikt ci nie pomoże w pracy domowej lub w innych rzeczach.
4)Dbanie o swoje mieszkanie-trzeba je sprzątać i o nie dbać żeby było czysto.
Zalety mieszkania samodzielnie to:
1)Brak kontroli rodziców-możemy wracać o której chcemy i kłaść się spać o której chcemy.
2)Uczymy się odpowiadać za siebie i za swoje czyny
3)Można wstawać o której się chce ponieważ nikt nam nas nie będzie budzić.
Ja gdy dorosnę będę mieszkał sam ponieważ
Życie samodzielne ma więcej zalet niż życie z rodzicami ponieważ żyjąc samodzielnie uczymy się odpowiedzialności i zarządzaniem gotówką oraz dbania o swoje mieszkanie.Nikt nas nie kontroluje i uczymy się na własnych błędach.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T15:13:46+01:00
Everyone will one day live alone. Standalone apartment has defects and advantages .
Defects in the flat itself is:
1)going shopping-not everyone likes doing shopping.
2)feeling lonely-because you don't have to speak to someone when you watch TV.
3)Nobody can help you with homework or other things.
4)Taking care of your flat-they must be clean and do care to be clean.
Advantages of the apartment itself is:
1)Lack of parental control-we can go back when we want and go to sleep at which we want.
2) We learn to be responsible for themselves and for their actions.
3) You can get up when you want because no one we will not wake us.
Life alone has more advantages than the life with parents , because their parents teach responsibility and management of cash and taking care of their flat . Nobody not control us and learn from their mistakes.