Kierowca z odległości 50 m zauważył znak STOP, zaczął hamować i zatrzymał się przy tym znaku. Masa samochodu wraz z kierowcą i ładunkiem wynosiła 1,2t , a prędkość samochody na początku hamowania miała wartość 72km/h. Oblicz:
a) czas hamowania
b) wartość średniej siły hamowania


Bardzo proszę o pomoc!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T22:18:00+01:00
Prędkość początkowa = 72km/h=20m/s
Prędkość końcowa=zatrzymany samochód=0m/s
Ruch jednostajnie opóźniony z wyżej wymienionymi prędkościami charakteryzuje się tym, że jego średia prędkość na całym tym odcinku jest średnią arytmetyczną prędkości początkowej i końcowej= (20+0)/2=10m/s
Cyli zadanie sprowadza się do tego, że:
samochód przejechał 50 m ze średnią prędkością 10 m/s. no to czas ruchu = 5s
Wiemy z powyższego rozumowania że ruch trwał 5s, a przyrost prędkości -20m/s.(minus dlatego że prędkości ubyło) Dlatego przyspieszenie w tym ruchu wynosiło:
-20/5=(-4)m/s2
No to mamy już wartość przyspieszenie, ale nie znamy jeszcze średniej siły hamowania...
A jaki jest związek między siłą i przyspieszeniem?
siła=masa*przyspieszenie
F=m*a
F=1200 [kg] * (-4) [m/s2]=(-4800) [N]
Minus przy wartości siły mówi tylko o tym że siła była przeciwnie skierowana niż prędkość(czyli hamowała)
Natomiast sama (średnia) wartość siły wynosi 4 800 N