POMOCY ! help me 50 PKT NA JUTRO !


1. Jakie były prawdopodobne przyczyny przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka ?
2. Wyjaśnij, jakie znaczenia dla powstającego państwa polskiego miało przyjęcia chrześcijaństwa ?
3. Opisz, jak układały się stosunki państwa Mieszka z sąsiadami.
4. Jakie terytoria wchodziły w skład państwa Mieszka I i pod koniec jego panowania ?


Krótko i na temat

2

Odpowiedzi

2010-02-07T22:18:10+01:00
1. Przyłączenie Polski do cywilizowanych państw, zagrożenie ze strony rzeszy.
2. Ochrona papieża, możliwość podboju plemion pogańskich i nawracania ich na prawdziwą wiarę, żadne z państw chrześcijańskich nie mogło nam wypowiedzieć wojny.
3.Konflikty na granicy niemiecko - polskiej, raczej przyjazne stosunki z Czechami (od nich przyjęliśmy chrzest) od wschodu poganie
4. Pomorze, Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska i Śląsk - powinno być odbrze korzystałem z podręcznika. :)
15 3 15
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T22:18:20+01:00
1 ponieważ Mieszko chciał poślubić księżniczkę Dubrawkę chrześcijańskich Czech i dlatego przyjął chrzesy
2 Mieszko włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej przybycie duchowieństwa a z nią nowej koncepcji pastwa (słowo pisane)
3 z cechami stosunki były bardzo dobre lecz po śmierći Dubrawki pogorszyły się one gdyż mieszko chciał przyłączyć ziemi zagarnięte przez czechy
z rosją toczyły się walki o ziemi z których obydwa państwa mgły czerpać liczne korzyśći z powodu wspólnej granicy
z prusami toczyły się o walki o ziemi
4 Małopolska, ziemia łęczycko - sieradzka grody czerwińskie pomorze zachodnie
17 2 17